Τα σταφύλια μας

Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Μαυρούδι και Syrah,

από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης,

οινοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους και σεβασμό στην παράδοση.

 

Οι οινοποιήσεις γίνονται σε αυστηρά πλαίσια θερμοκρασιών και κάτω από συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.

 

Η ωρίμανση, η παλαίωση και αποθήκευση των κρασιών γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας 60-65% και θερμοκρασίας 15-170C.

ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
SYRAH
ΑΔΥΤΟΝ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ
ΑΔΥΤΟΝ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ Special Oak Edition
ΑΔΥΤΟΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΙ
ΑΔΥΤΟΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΙ & SYRAH